Past Presidents of IMA Solapur

Please find the list of IMA Solapur past presidents below.

Year President
2016-2017 Dr. Milind B Kulkarni
2015-2016 Dr. Sanjeev M Bhadari
2014-2015 Dr. Girish Kumthekar
2013-2014 Dr. Sunil S Vaidya
2012-2013 Dr. Sanjay S Deshpande
2011-2012 Dr. Shobha S Shah
2010-2011 Dr. Rajendra R Agrawal
2009-2010 Dr. Manik Gurram
2008-2009 Dr. Vyankatesh Metan
2007-2008 Dr. Ramesh I Agrawal
2006-2007 Dr. Dilip Shirshikar
2005-2006 Dr. Sudeep Sarda
2004-2005 Dr. S B Jamma
2003-2004 Dr. Arun B Managoli
2002-2003 Dr. B B Mulay
2001-2002 Dr. B B Mulay
2000-2001 Dr. Vyankatesh S Yajurvedi
1999-2000 Dr. Vyankatesh S Yajurvedi
1998-1999 Dr. Sham G Toshniwal
1997-1998 Dr. C V Basutkar
1996-1997 Dr. Vivek V Kirpekar
1995-1996 Dr. C V Kinikar
1994-1995 Dr. Vilas S Salgarkar
1993-1994 Dr. Ashok D Kaulgud
1992-1993 Dr. Satish Valsangkar
1991-1992 Dr. V R Kanetkar
1990-1991 Dr. P K Joshi
1989-1990 Dr. P L Moholkar
1988-1989 Dr. Anil Gunjotikar
1987-1988 Dr. S P Sethia